نشانی: www.TahsinRafiey.ir > درباره

به نام آدمیت

نام: تحسین

نام خانوادگی: رفیعی

جنس: مرد

تبار: کرد – طایفه: زرگوش – تیره: سیمس

زادروز: ۱۳۸۰/۰۹/۱۵ خورشیدی

زادگاه: کشور ایران – استان تهران

قالب تاریخ: خورشیدی: روز/ماه/سال – میلادی: سال/ماه/روز

تاریخ ایجاد این تارنما: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

تحسین رفیعی - ۱۷ سالگی
تحسین رفیعی – ۱۷ سالگی
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
پرچم ایران

تاریخ نگارش این صفحه: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

تاریخ آخرین به‌روزرسانی این صفحه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶